Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

1. WARUNKI OGÓLNE

 

Poniższy regulamin dotyczy wszystkich zamówień przez klienta w sklepie www.DEHE.pl

 

Właścicielem firmy jest:

RED Krzysztof Księcikowski

67-200 Głogów ul.Sikorskiego 60/203

NIP: 693-190-37-47, REGON: 390983470

Działalność zarejestrowana w CEIDG.

 

Przed dokonaniem zamówienia zapoznaj się z naszym regulaminem. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z jego akceptacją.

Produkty oferowane w sklepie są nowe.

 

2. KONTO

 

Założenie konta jest bezpłatne i dobrowolne.

 

Aby założyć konto w naszym sklepie, należy wypełnić wymagane pola formularzu kontaktowego podając swoje dane personalne.

 

Po zarejestrowaniu się każdy Klient otrzymuje indywidualny login i hasło do konta.

 

3. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Składanie zamówień w naszym sklepie możliwe jest na dwa sposoby:

 • dokonanie zamówienia po wcześniejszym założeniu konta,
 • dokonanie zamówienia bez konieczności zakładania konta

W obu przypadkach należy wypełnić odpowiedzi formularz zamówienia.

 

Wypełniając formularz zamówienia, Klient zawiera umowę sprzedaży.

 

Podczas składania zamówienia Klient informowany jest o ocenie produktu i kosztach wysyłki.

 

Ceny towarów zawierają obowiązkowy podatek VAT i podawane są w polskiej walucie Złoty.

 

Sklep www.DEHE.pl nie posiada żadnych ukrytych kosztów, jakie musi ponieść Klient.

 

Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia, informuje Klienta drogą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji. Sprzedawca wysyła powiadomienie na skrzynkę e-mail podaną przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

Wszystkie zamówienia są archiwizowane w systemie sklepu jako dowód zawarcia umowy.

 

Realizujemy zamówienia krajowe i zagraniczne.

 

4. PŁATNOŚCI

 

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze tzw. pobranie,
 • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
  Nr konta:  87 1090 2112 0000 0001 3548 0419
  W tytule przelewu podaj numer zamówienia
  Nasze dane:
  RED KSIECIKOWSKI  KRZYSZTOF
  UL.Sikorskiego 60/203
  67-200 GŁOGÓW  
  NIP.693-190-37-47  
 • Płatność przelewem na konto sprzedawcy poprzez Przelewy24, PayU i PayPal,Shoper płatności 
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 • Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Klient zobowiązany jest dokonać płatności za złożone zamówienie:

 • do 3 dni roboczych przy płatności przelewem,
 • przy dostawie jeśli została wybrana wysyłka za pobraniem.

 

W przypadku nie opłacenia zamówienia w wyżej wymienionych terminach, umowa sprzedaży zostaje zerwana z winy Kupującego.

 

Operatorami płatności za zakupy w sklepie są: 

 

- PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

 

- PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).

 

-SHOPER płatności

 

 - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. 

 
-Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 
 
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
 
 
-PayPo
 
· w imieniu PayPo sp. z o.o. lub Blue Media S.A. firma RED Ksiecikowski K.  informuję klienta, osoby reprezentujące Klienta oraz beneficjentów rzeczywistych , że PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 lub Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6 jest administratorem danych osobowych (klienta, osoby reprezentujące Klienta oraz beneficjentów rzeczywistych) i będzie przetwarzać  dane osobowe w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

5. WYSYŁKA -czas realizacji zamówienia

Czas wysyłki liczony jest od momentu zaksięgowania środków na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.  

W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze wysyłka następuje w ciągu 24h (dni robocze) po wcześniejszym potwierdzeniu zamówienia przez sms lub email. 

 

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Po spełnieniu powyższych wymagań przesyłki wysyłane są w ciągu 24h (dni robocze)pn-pt 7.00.11.00

 

6. DOSTAWA

 

Zamówienia dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wg cennika poszczególnych przewoźników tj.  DPD, InPost, Poczta Palska, a poza granicami Kraju wg cennika kuriera DPD.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 Zgodnie z obowiązującym prawem, koszt wysyłki i koszt powrotu nieodebranej przesyłki pobraniowej ponosi Klient.

 

Klientom którym przysługiwała darmowa dostawa:  odstąpienie klienta od umowy i zwrot części zamówienia zmniejszając jego wartość poniżej kwoty uprawniającej do darmowej dostawy skutkuje  potrąceniem od kwoty do zwrotu kosztu wybranej przez klienta wysyłki.

 

Koszty dostawy są jawne i ogólnie dostępne w zakładce „ Koszt Wysyłki”, oraz w trakcie składania zamówienia.

 

Czas dostawy zamówienia do Klienta na terenie kraju wynosi w zależności od wybranej formy wysyłki 1-3 dni robocze.

 

 

7. REKLAMACJE, ZWROTY

 

Reklamacje i zwroty  należy wysyłać na adres: RED Krzysztof Księcikowski  67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 60/203, wraz z załączonym paragonem i formularzem zwrotu, reklamacji. 

Zdjęcia zamieszczone w ofercie, są poglądowe. Towar w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego w ofercie. Różnice nie są wadami produktu i nie podlegają reklamacji.

 

Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie należy bezwzględnie wyprać przed użytkowaniem. Tak jak każdy inny produkt , towar należy sprawdzić przed założeniem i upewnić się czy materiał nie uczula. Pamiętaj wypranie produktu nie daje gwarancji, że produkt nie uczuli alergika.

 

Podczas produkcji, materiał poddawany jest wielu procesom obróbki termicznej, chemicznej, mechanicznej, farbowaniu itp Procesy te mogą mieć wpływ na końcowy zapach produktu. Nie jest to wadą produktu i nie podlega to reklamacji.

 

Reklamowany towar musi być czysty. Przed wysłaniem reklamacji, skontaktuj się z obsługą sklepu. Nieuzasadnione reklamacje, które nie zostaną uznane, będą odsyłane na koszt klienta. Nie odbieramy paczek z paczkomatów i paczek za pobraniem.

Formularze dostępne są do pobrania na stronie www.DEHE.pl

Błędnie wypełnione formularze lub przesłanie innego formularza niż jest wymagany, może opóźnić proces zwrotu lub rozpatrzenia reklamacji.

Podstawą zwrotu lub reklamacji jest paragon!

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dani jej złożenia.

 

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Kodeksie Cywilnym. Podstawa i zakres obowiązków Sprzedawcy względem klienta dla umów sprzedaży z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży, określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https://www.spsk.wiih.org.pl/), wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, klient po zawarciu umowy na odległość ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, poza kosztami wysyłki zwrotnej do sprzedawcy.

Klient zobowiązany jest przesłać sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub pocztą polską na adres firmy.

 

Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

 

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić klientowi pieniądze w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niego zwrotu towaru oraz oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu tylko na konto bankowe podane w formularzu zwrotu.

W przypadku zwrotu gotówki na zagraniczne konto bankowe, to klient ponosi ewentualne koszty transakcji naliczone przez bank.

Zgodnie z art. 38. ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. POSTANOWIENIE O PRZEDSIĘBIORCACH

 

Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z klientem nie będącym konsumentem bez podania przyczyny w terminie 14 dni dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Klient nie będący konsumentem nie może rodzić wobec tego żadnych roszczeń.

 

Sprzedający ma prawo wymagać od klienta nie będącego konsumentem, dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

10. ADMINISTRACJA DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Red Księcikowski Krzysztof ul.Polska 29a/10 67-200 Głogów Nip.693-190-37-47.

Zbiór zgłoszony jest do GIODO

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi sprzedaży oraz dokumentów księgowych.Przysługuje państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Podanie danych jest dobrowolne,ale i niezbędne do wystawienia faktury lub np. nadania paczki,kontaktu z klientem.

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych jest firma RED Ksieckiowski Krzysztof wskazana powyżej.
 2. Dane mogą być udostępniane Poczcie Polskiej,firmą kurierskim w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie oraz do biura rachunkowego(faktury) prowadzącego dokumenty księgowe.
 3.  dane będą przechowywane przez okres 10 lat
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pisząc na bok@dehe.pl lub kontaktując się telefonicznie nr.534-44-01-44
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Sprawy nieuregulowane regulaminem maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

OBJAŚNIENIA:

 

SPRZEDAWCA:

RED Krzysztof Księcikowski 67-200 Głogów, ul.Sikorskiego 60/203

NIP: 693-190-37-47, REGON: 390983470

 

KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta klienta.

 

KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

 

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium